Về Eduner Vietnam

Eduner Vietnam là chi nhánh của Eduner Germany, thành viên của European Education Holdings

s f

Contact Info
11 Nguyễn Đình Chiểu
P. ĐaKao Q 1 HCMC
vietnam@eduner.de
+84 (0) 901 405 405
Follow Us

Your campus will never sleep! Eduner là công ty chuyên về công nghệ giáo dục, thành viên của the European Education Holdings, Germany. Learning Managent Sytems Hệ thống đào tạo trực tuyến dành riêng cho cơ sở giáo dục trên nền tảng phổ biến và tin cậy nhất thế giới Moodle School & University Management Systems Hệ thống ERP dành riêng cho cơ sở giáo dục và trường đại học giúp kiểm soát toàn bộ quá trình từ tuyển sinh đến khi học viên tốt nghiệp

Dịch vụ

j

Learning Management Systems (LMS)

Hệ thống đào tạo trực tuyến trên nền tảng phổ biến và tin cậy nhất thế giới Moodle

c

School & University Management Systems (UMS)

Hệ thống quản lý giúp số hóa toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục

c

Research Management System (RMS)

Hệ thống quản lý hoạt động nghiên cứu cho các đại học và viện nghiên cứu

Hệ thống riêng

Cơ sở giáo dục sở hữu toàn bộ hệ thống giúp an toàn và bảo mật

p

Thương hiệu riêng

Hệ thống có nhận dạng thương hiệu của cơ sở giáo dục

b

Tối ưu quy trình

Quy trình dạy, học và quản lý được tối ưu theo tiêu chuẩn kiểm định quốc tế

g
s

Chuẩn hóa chất lượng

Chuẩn hóa chất lượng và dễ dàng đạt các kiểm định giáo dục quốc tế

w

Sư phạm

Eduner đào tạo phương pháp sư phạm dạy trực tuyến

o

Mọi nơi mọi lúc

Giao diện tương thích với các thiết bị và App trên Android

j
100

Chuyên sâu

Eduner chỉ làm công nghệ giáo dục cho K12 & ĐH

100

Thực tiễn

Eduner đang được sử dụng tại nhiều trường & Đại học

100

Chuyên gia

Các chuyên gia của Eduner đến từ các ĐH thành viên

100

Sư phạm

Eduner thuộc EEH với sở hữu nhiều trường Đại học

j

Eduner có đội ngũ tư vấn đến từ các trường Đại học

Là thành viên của EEH, các chuyên gia của các trường Đại học thành viên phụ trách tư vấn sư phạm và quy trình cho các hệ thống của Eduner

Eduner thuộc European Education Holdings

European Education Holdings, Germany là đơn vị đầu tư và sở hữu nhiều trường Đại học tại Thụy Sĩ, Anh Quốc, Pháp và Châu Âu

h

Prof. Dr. Franco

GIÁM ĐỐC HOÀN THIỆN QUY TRÌNH

Prof. Dr. Eric Olmedo

GIÁM ĐỐC NGHIÊN CỨU

Dr Rémy Auguste

GIÁM ĐỐC PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM

Prof. Dr. Reza

GIÁM ĐỐC KIỂM ĐỊNH GIÁO DỤC

Tự động hóa quy trình

Eduner giúp quá trình từ tuyển sinh đến tốt nghiệp được tự động hóa hoàn toàn

Prof.Dr. Premkuma MUST President

Dễ dàng đạt kiểm định

Eduner giúp chứng minh việc kiểm soát chất lượng toàn diện với đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục

Dr. Irene Mamonova ĐH Quốc Gia Belarus - Dean

Phương pháp sư phạm tối ưu

Khác biệt của Eduner là sự am tường về khoa học giáo dục và phương pháp sư phạm áp dụng trong e-learning

Prof. Dr. Goh Global Wholistic - Chairman

k

Tương thích với tiêu chuẩn giáo dục quốc tế

Eduner được phát triển theo tiêu chuẩn HEAD ISO21001, tương thích hoàn toàn với hệ thống giáo dục nghề nghiệp Châu Âu EQAVET và hệ thống giáo dục đại học Châu Âu ESGs

k

Phương pháp sư phạm Bloom's Taxonomy

Phương pháp sư phạm áp dụng cho quy trình của Eduner được phát triển theo mô hình nhận thức Bloom's Taxonomy cho giai đoạn học phổ thông và Đại học

f

Quy trình nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn ISI/SCOPUS

Quy trình nghiên cứu áp dụng trong hệ thống quản lý nghiên cứu Eduner RMS tuân thủ các yêu cầu về Peer-Review, Board-Review của các tạp chí nhóm ISI/SCOPUS

Liên lạc và giữ liên lạc với Eduner

a

Your campus will never sleep!

Eduner tin rằng thành công của đào tạo trực tuyến là sự kết hợp giữa quyết tâm của người quản lý, nền tảng công nghệ và phương pháp sư phạm phù hợp.