Về Eduner Vietnam

Eduner Vietnam là chi nhánh của Eduner Germany, thành viên của European Education Holdings

s f

Contact Info
11 Nguyễn Đình Chiểu
P. ĐaKao Q 1 HCMC
vietnam@eduner.de
+84 (0) 901 405 405
Follow Us
a

Together We
Achieve More!

Đội ngũ chuyên gia của Eduner kết hợp giữa chuyên gia công nghệ và Tiến sĩ sư phạm

Đội ngũ chuyên gia

Eduner tin rằng sự thành công của công nghệ giáo dục phụ thuộc phần lớn vào phương pháp sư phạm

Prof. Dr. Franco

GIÁM ĐỐC HOÀN THIỆN QUY TRÌNH

Prof. Dr. Eric Olmedo

GIÁM ĐỐC NGHIÊN CỨU

Dr Rémy Auguste

GIÁM ĐỐC PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM

Prof. Dr. Reza

GIÁM ĐỐC KIỂM ĐỊNH GIÁO DỤC

Thụy Sĩ

VIỆN ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ ĐỔI MỚI

Anh Quốc

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC LONDON

CHLB Đức

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO MBA ĐỨC

Pháp

ĐẠI HỌC KHOA HỌC ỨNG DỤNG PARIS
main-home-img-5
main-home-img-4

Your campus will
never sleep!

Eduner là thành viên của European Education Holdings, là đơn vị sở hữu nhiều trường Đại học tại Thụy Sĩ, Anh Quốc, Pháp, Đức và Châu Âu. Nền tảng này giúp Eduner hiểu sâu về ngành giáo dục và nhu cầu khi ứng dụng công nghệ.