Về Eduner Vietnam

Eduner Vietnam là chi nhánh của Eduner Germany, thành viên của European Education Holdings

s f

Contact Info
11 Nguyễn Đình Chiểu
P. ĐaKao Q 1 HCMC
vietnam@eduner.de
+84 (0) 901 405 405
Follow Us

Testimonials

Sorry, no posts matched your criteria.
Sorry, no posts matched your criteria.
Sorry, no posts matched your criteria.

Tự động hóa quy trình

Eduner giúp quá trình từ tuyển sinh đến tốt nghiệp được tự động hóa hoàn toàn

Prof.Dr. Premkuma MUST President

Dễ dàng đạt kiểm định

Eduner giúp chứng minh việc kiểm soát chất lượng toàn diện với đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục

Dr. Irene Mamonova ĐH Quốc Gia Belarus - Dean

Phương pháp sư phạm tối ưu

Khác biệt của Eduner là sự am tường về khoa học giáo dục và phương pháp sư phạm áp dụng trong e-learning

Prof. Dr. Goh Global Wholistic - Chairman